All in Housing - beheer
Verhuurmakelaar - Vastgoedbeheer - Fiscaal & Juridisch advies

Verhuren van vastgoed

Commerciële verhuur van woonruimte

All in Housing beschikt over een professioneel team makelaars die deskundig de belangen van de opdrachtgevers behartigen.

10 Stappen verhuurplan

 • Opdrachtgever biedt een te verhuren woning aan.
 • Een makelaar taxeert de huurwoning en stelt een reële huurprijs voor.
 • De woning wordt opgenomen in het bestand en verwerkt op de website.
 • De woning wordt direct gematcht met onze database "woningzoekenden," bedrijven (binnen -en buitenland) en regiomakelaars.
 • De makelaar organiseert bezichtigingen.
 • De makelaar selecteert geschikte huurders die voldoen aan de profielschets van de opdrachtgever.
 • De makelaar biedt de geselecteerde huurders aan, aan de opdrachtgever.
 • De opdrachtgever kiest een huurder uit. De makelaar verzorgt de huurovereenkomst.
 • Bij oplevering zal de makelaar de woning inspecteren en een Inventarisatie & Opnamestaat opstellen. Indien aan de betalingsverplichting is voldaan volgt de sleuteloverdracht.
 • Na beëindigingen van de huurovereenkomst zal een makelaar een Inventarisatie & Opnamestaat opstellen en de woning terugnemen voor de verhuurder.

Kosten:

In principe betaalt de opdrachtgever All in Housing haar kosten. Voor het beheer wordt een kostentarief gehanteerd van € 8 % + BTW.

Voor de opmaak van een huurovereenkomst berekenen wij; € 250,00 exclusief 21% BTW.

Deze dienst bestaat uit o.a.:

 • Een huurovereenkomst, die aan de laatste criteria van de overheid voldoet.
 • De Algemene Bepalingen Huurovereenkomst Woonruimte.
 • Bij oplevering en beëindiging van de huurovereenkomst zal de makelaar een Inventarisatie & Opnamestaat verzorgen en de woning opleveren voor de verhuurder.
 • De waarborgsom terugbetaling wordt door ons verzorgd

Advertentiekosten zijn voor rekening van All in Housing, alle andere –en overige kosten zijn voor de verhuurder.

Vastgoedbeheer particulier -en bedrijfsvastgoed

All in Housing verzorgt het beheer van vastgoedportefeuilles. Deze dienstverlening bestaat uit een basis beheerpakket en aanvullende diensten, en is onderverdeeld in twee beheerdisciplines:

Financieel -en administratief en Technisch beheer.

Financieel -en administratief beheer

 • De beheerder registreert en verwerkt de ontvangsten, bewaakt de tijdige en correcte betaling van de verschuldigde huurpenningen.
 • Het innen van de huurpenningen, servicekosten en overige voorschot bedragen wegens leveringen en diensten.
 • De beheerder beheert de waarborgsommen en zorgt er voor dat deze verrekend worden met vertrekkende huurders.
 • Het bijhouden van een administratie voor accurate informatie verstrekking ten behoeve van de opdrachtgever.
 • Verzenden van herinneringen, aanmaningen en ingebrekestellingen inzake achterstallige bedragen.
 • Begeleiding indien gebruik gemaakt moet worden van een incassobureau, gerechtsdeurwaarder of een advocatenbureau.
 • De vastgoedbeheerder rapporteert periodiek aan de opdrachtgever.
 • De waarborgsom terugbetaling c.q. verrekening met verstrekte bankgarantie c.q. waarborgsom wordt verzorgd.
 • De jaarlijkse Consumptie Prijs Index (C.P.I.) verhoging met huurprijsaanpassingen en tevens schriftelijk voorstellen aan huurders.

Technisch beheer

 • Bij calamiteiten, storingen en technische onderhoudsklachten is All in Housing het eerste aanspreekpunt voor huurders.
 • In behandeling nemen van service aanvragen en technische storingen.
 • Inspecteren van het onroerend goed bij verhuurmutaties.
 • Het namens de opdrachtgever verstrekken van onderhoudsopdrachten.
 • Het doorsturen van relevante stukken met betrekking op werkzaamheden, zoals bestekken, offertes, goedkeuringsformulieren, inspectierapporten, e.d., gedurende de wettelijke voorgeschreven termijn.
 • Binnen 24 uur na een melding, de opdrachtgever op de hoogte brengen van bijzondere gebeurtenissen, zoals brand, explosie, inbraak, storm, wateroverlast, die direct of indirect schade aan het onroerend goed kunnen veroorzaken.

Stappenplan werkwijze beheer vastgoed

 • Opdrachtgever biedt een pand aan.
 • De beheerder inspecteert, inventariseert en taxeert het pand.
 • Het pand wordt opgenomen in het bestand en administratief verwerkt.
 • De beheerder stelt de huidige huurders schriftelijk op de hoogte over de wijziging van het beheerkantoor.
 • De huurovereenkomsten worden gecontroleerd of deze juridisch correct zijn.
 • Jaarlijks wordt er van de portefeuille een verslag opgemaakt en indien naar wens besproken met de opdrachtgever.
 • Na beëindiging van een huurovereenkomst zal de beheerder de financiële administratie en de Inventarisatie & Opnamestaat controleren en de borgterugbetaling verzorgen.
 • Beheerder is het aanspreekpunt voor de huurders v.w.b. alle meldingen en correspondentie.
 • Beheerder verzorgt voor dit pand het commerciële beheer.

Kosten Basis beheerpakket:

Basisbeheer per woning bedraagt: 8% exclusief 21% BTW over de maandelijkse huursom.

Indien U geïnteresseerd bent in de diensten van All in Housing kunt U contact opnemen voor een oriënterend gesprek op ons kantoor of bij uw te verhuren pand, om zo vrijblijvend een inventarisatie van uw wensen te maken.

De vastgoedbeheerder kan een vrijblijvende offerte aan bieden.